Ειδήσεις

August 26, 2021

Επικεφαλής τοποθετημένη επίδειξη διεπαφών 1000Inch HDMI

 

 

 

Η επικεφαλής-τοποθετημένη επίδειξη έχει δύο προσοφθάλμια, κάθε ένα με ένα ψήφισμα 1600×1600, και το συνδυασμένο όραμα των δύο ματιών έχει ένα ψήφισμα 3200×1600.

 

Και μπορεί να ρυθμίσει τη διόπτρα (0-700 βαθμοί), οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν καλύτερα, και λύνει επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα των επικεφαλής-τοποθετημένων επιδείξεων «βέρτιγκο».

 

Τα γυαλιά αυτής της εικονικής πραγματικότητας μπορούν να συνδεθούν με μια κονσόλα υπολογιστών ή παιχνιδιών μέσω των διεπαφών HDMI και μικροϋπολογιστών USB.

 

Στοιχεία επικοινωνίας